Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 13, 2010

Ora et Lavora#: Η μισθωτή εργασία πάει ΔΝΤ

Η ένταξη της χώρας μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΔΝΤ σηματοδότησε και την έναρξη μιας διεργασίας, η οποία θα αναπροσανατολίσει το ρόλο και το ειδικό βάρος της μισθωτής εργασίας στην ελληνική κοινωνία.
Η πρώτη διάσταση αυτής της ανέλιξης αφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, τον πιο βασικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης.Είναι πρόδηλο ότι οι προωθούμενες μεταβολές δε συνιστούν μόνο πρωτοβουλίες οικονομικού εξορθολογισμού. Αποτελούν ταυτόχρονα και συθέμελους κλυδωνισμούς του οικοδομήματος στήριξης της ελληνικής οικογένειας που κυριάρχησε μετά τη μεταπολίτευση. Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να προσδοκούν λιγότερες -ποιοτικά και ποσοτικά- παροχές κοινωνικής πρόνοιας κι, επομένως, να στηριχτούν περισσότερο στις δικές τους δυνάμεις μετά τη δύση του εργασιακού τους βίου. Η νέα δέσμη μέτρων στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος θα αντανακλάται σε χαμηλότερες συντάξεις, περιορισμένες παροχές υγείας και περίθαλψης και, ασφαλώς, σε υποβάθμιση το…