Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 2, 2010

Εξαγωγή απασχόλησης και εκπαιδευτικό σύστημα

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από μία εντυπωσιακή διόγκωση του τριτογενή τομέα στις ανεπτυγμένες χώρες. Μολονότι παλαιότερα επικρατούσε η άποψη πως ο τομέας των υπηρεσιών είναι εν πολλοίς προστατευόμενος από τον διεθνή ανταγωνισμό, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάδυση μεγάλων δεξαμενών εργατικού δυναμικού στην Ασία και την Ανατολική Ευρώπη αλλάζουν βαθμιαία αυτήν την εικόνα, θέτοντας σταδιακά σε καθεστώς επισφάλειας μυριάδες θέσεις εργασίας.
Όπως σημειώνει ο καθηγητής Blinder από το πανεπιστήμιο Princeton, το μεγάλο πρόβλημα για την επόμενη γενιά εργαζομένων θα είναι η εξαγωγή (offshoring) θέσεων εργασίας και ιδίως σε χώρες με χαμηλές εργατικές αμοιβές.
Μέχρι τώρα η υπεράκτια μετακίνηση θέσεων εργασίας αφορούσε κυρίως τη βιομηχανία και ορισμένες θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας του υπηρεσιών (π.χ. εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα). Στο μέλλον φαίνεται πως και άλλες υπηρεσίες θα αρχίσουν βαθμηδόν να εξάγονται όπως εργασίες πληροφορικής, φορολογικές και νομικές συμβουλέ…