Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 21, 2011

Ποιός φοβάται το Συμπαραστάτη του Δημότη;

Μία αξιοσημείωτη καινοτομία του «Καλλικράτη» ήταν ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» (ΣΔΕ), ένας θεσμός για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που διαμεσολαβεί για να προστατεύσει τον πολίτη αλλά και το κύρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΣΔΕ εκλέγεται, ανάμεσα σε υποψηφιότητες προσώπων "κύρους και εμπειρίας" με πλειοψηφία των 2/3 του δημοτικού συμβουλίου. Η ασάφεια του νόμου ως προς τις έννοιες της εμπειρίας (σε τι;) και του κύρους (ποιος υπολείπεται;) έχει αναδείξει επιτακτικά το ζήτημα της επιλογής των προσώπων που θα υπηρετήσουν το νέο θεσμό. Τα πρώτα δείγματα από την επιλογή των ΣΔΕ σε δήμους της χώρας δεν είναι ενθαρρυντικά. Η ικανοποιητική αντιμισθία της θέσης και η ανάγκη για την τοποθέτηση «ημέτερων» με σκοπό την εξόφληση προεκλογικών γραμματίων από τις δημοτικές πλειοψηφίες έχει οδηγήσει στην εκλογή προσώπων που δεν παρέχουν εχέγγυα για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Έτσι, μέχρι σήμερα είδαμε να εκλέγονται στη θέση του ΣΔΕ πρώην δήμαρ…