Νέα Μανωλάδα

Θεόδωρος Κουτρούκης
Οι πιέσεις για αλλαγές προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους εργασίας και της αύξησης της εργασιακής ευελιξίας, ασφαλώς, δεν είναι καινούριες.
Αυτό όμως που άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια είναι η ισορροπία δύναμης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.
Με ένα εξασθενημένο συνδικαλιστικό κίνημα και υψηλότατα ποσοστά ανεργίας η εργατική πλευρά είναι έντονα εκτεθειμένη στους αποδιαρθρωτικούς ανέμους που πνέουν στην αγοράς εργασίας.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό της συρρίκνωσης της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων έχει ανοίξει η όρεξη πολλών «προβατόσχημων λύκων» που αποσκοπούν στην ανηλεή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Δεν τους φτάνουν οι απλήρωτές υπερωρίες. Δεν τους φτάνουν οι καθυστερήσεις των δεδουλευμένων και η μη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν τους φτάνει η συρρίκνωση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Η καινούρια «πειρατική» επιδίωξη επικεντρώνεται στην απασχόληση εργαζομένων για μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, στους οποίους εκ των υστέρων με διάφορα νομικίστικα τερτίπια δεν αναγνωρίζεται η ισχύουσα σχέση εργασίας.
Το δυστύχημα είναι, βέβαια, ότι αυτό το ρεσάλτο στην αγορά εργασίας έχουν πρόσφατα υιοθετήσει ορισμένοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άλλοτε –φεύ- θεωρούνταν βάθρα της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων), που μιμούνται αυτή τη «πειρατική» συμπεριφορά έναντι των εργασιακών δικαιωμάτων. Το εγχείρημα της απασχόλησης εργαζομένων χωρίς αμοιβή ή της παράνομης διακοπής συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς κανένα σπουδαίο λόγο, μαρτυρά μια αποκρουστική περιφρόνηση των ιερών και όσιων του εργατικού δικαίου.    
‘Όλοι εκείνοι που υιοθετούν τις αρχές της Αξιοπρεπούς Εργασίας θα πρέπει να αντισταθούν στα σχέδια για να δημιουργηθούν νησίδες «εργασιακής μπανανιάς» στη χώρα μας. Πριν έρθει η δική τους σειρά, οι πολίτες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντισταθούν στους Ηρακλείς του Βασίλειού της Εργασιακής Ανασφάλειας και να σταματήσουν αυτή την ταπεινωτική εξέλιξη: να μην αφήσουν να γίνει η περιοχή τους μια νέα «Μανωλάδα» των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σχόλια